O společnosti MICOS

Společnost MICOS byla založena v květnu 1990. Skupina zakladatelů firmy disponovala velkým nadšením a motivací nikoli však finančním kapitálem. Původní předmět činnosti – dodávky výpočetní techniky a poskytování softwarových služeb – byl postupně rozšiřován o další aktivity, které na nově vznikajícím trhu naší republiky chyběly.
Společnost tak velmi rychle vyrostla do kategorie středních podniků s divizionální organizační strukturou a s uplatňováním přesného ekonomického řízení.
V průběhu let se z mnoha provozovaných podnikatelských aktivit profilovala čtveřice činností, jež v rámci firmy podléhají samostatnému divizionálnímu řízení.