Currently browsing category

dotace

EU

V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 bude probíhat odborný rozvoj zaměstnanců společnosti MICOS spol. s r.o. Název vzdělávací aktivity: MOC …