EU


V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, reg. č. C
Z.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 bude probíhat odborný rozvoj zaměstnanců společnosti MICOS spol. s r.o.

Název vzdělávací aktivity: MOC 20740 – Windows Server 2016 – nasazení a správa
Cíl vzdělávací aktivity: Úspěšně proškolit zaměstnance v dané oblasti.
Termín vzdělávací aktivity: od 31.7.2017 do 22.9.2017
Místo konání: Školící středisko fy. AutoCont CZ a.s., Ostrava
Počet účastníků: 2 zaměstnanci
Číslo dohody s ÚP ČR: PVA-MN-50/2017
Název vzdělávací aktivity: MOC 20741 – Windows Server 2016 – sítě
Cíl vzdělávací aktivity: Úspěšně proškolit zaměstnance v dané oblasti.
Termín vzdělávací aktivity: od 21.8.2017 do 23.10.2017
Místo konání: Školící středisko fy. AutoCont CZ a.s., Ostrava
Počet účastníků: 2 zaměstnanci
Číslo dohody s ÚP ČR: PVA-MN-63/2017
Název vzdělávací aktivity: MOC 20742 – Windows Server 2016 – Active Directory
Cíl vzdělávací aktivity: Úspěšně proškolit zaměstnance v dané oblasti.
Termín vzdělávací aktivity: od 4.9.2017 do 13.11.2017
Místo konání: Školící středisko fy. AutoCont CZ a.s., Ostrava
Počet účastníků: 2 zaměstnanci
Číslo dohody s ÚP ČR: PVA-MN-62/2017
Název vzdělávací aktivity: ZK 135 8
Cíl vzdělávací aktivity: Úspěšně vyškolit zaměstnance v daném svářečském kurzu.
Termín vzdělávací aktivity: od 9.10.2017 do 6.11.2017
Místo konání: Svářečská škola, Dolní 100, Prostějov
Počet účastníků: 3 zaměstnanci
Číslo dohody s ÚP ČR: PVA-MN-85/2017
Název vzdělávací aktivity: ZK 131 21
Cíl vzdělávací aktivity: Úspěšně vyškolit zaměstnance v daném svářečském kurzu.
Termín vzdělávací aktivity: od 3.11.2017 do 2.4.2018
Místo konání: Svářečská škola, Dolní 100, Prostějov
Počet účastníků: 3 zaměstnanci
Číslo dohody s ÚP ČR: PVA-MN-88/2017
Název vzdělávací aktivity: ZK 141 8
Cíl vzdělávací aktivity: Úspěšně vyškolit zaměstnance v daném svářečském kurzu.
Termín vzdělávací aktivity: od 4.12.2017 do 7.5.2018
Místo konání: Svářečská škola, Dolní 100, Prostějov
Počet účastníků: 3 zaměstnanci
Číslo dohody s ÚP ČR: PVA-MN-86/2017
Název vzdělávací aktivity: ZK 141 21
Cíl vzdělávací aktivity: Úspěšně vyškolit zaměstnance v daném svářečském kurzu.
Termín vzdělávací aktivity: od 29.11.2017 do 12.3.2018
Místo konání: Svářečská škola, Dolní 100, Prostějov
Počet účastníků: 3 zaměstnanci
Číslo dohody s ÚP ČR: PVA-MN-87/2017

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (85%) v rámci Operačního programu Zaměstnanost a z prostředků státního rozpočtu České republiky (15%).